full
color
#666666
https://www.marialust.nl/wp-content/themes/zap-installable/
https://www.marialust.nl/
#0c66a4
style2
055 - 521 42 42
Verzetsstrijderspark 10, 7316 CM Apeldoorn

Over Marialust

De wereld om ons heen verandert in rap tempo. Sociale netwerken, individualisering en overvolle agenda’s domineren de samenleving. De behoefte aan een kwalitatief netwerk neemt sterk toe.
De Parksociëteit is volop in beweging en geeft het bedrijfsleven, instellingen en de overheid in de regio Apeldoorn de gelegenheid om op een informele wijze met elkaar om te gaan in een bijzondere ambiance. Bindende factor is Apeldoorn als werk- en leefomgeving.
Sinds jaar en dag zijn in Villa Marialust en het bijbehorende Koetshuis twee aparte sociëteiten gevestigd. Beide sociëteiten zullen medio 2014 hun krachten bundelen en gemigreerd worden tot één platform voor bedrijfsleven, instellingen en overheid. Dit platform zal haar stem laten horen richting politiek en bestuur. Door verschillende activiteiten en evenementen te organiseren verenigen wij Apeldoornse ondernemers in een interessant netwerk.

seta
paged
Loading posts...
none
#5c5c5c
off
loading
off